| Nyitólap | Hírek | Községünk | Önkormányzat | Közintézmények | Turisztika | Anyakönyv | Civil | Hírmondó | | Polgármester | Fórum | Képgaléria | Médiagaléria | eMagyarország Pont |

Ma Jolán napja van.

Azonosító

Jelszó


Jelszó? | Regisztráció


A honlapon
A világhálón
2006.05.24. óta

látogató

Jelenleg

látogató olvassa a lapot.

 


Hírmondó Korábbi részei: Hírmondó Archívum

A Hírmondó Októberi Száma:

Megtekintés PDF Fájl formátumban:

Györteleki Hírmondó

Friss Hírek
Nagyításhoz kérem a képre kattintani!


Esik a hó!


Csanádi Imre:
Első hó köszöntő

Hó, hó, friss hó,
angyalváró
gyögyehulló
gyöngyvirág-hó-
csupasz bokrok
csipkézője,
fák fodros
fejkötője,
kerítések
keszkenője,
hegyek-völgyek
ünneplője.
November  13-án a Fekete István Általános iskolában vendégeskedett

Zorkóczi Zenóbia

színművésznő

aki

"Az elképesztő madárijesztő "

címmel

interaktív előadást tartott az iskola tanulóinak. Néhány fotó az előadásból.

Tájékoztató

Kocsord kerékpárút mellett fásítás, és Győrtelek belterületén a Kossuth úton évelő virágok lettek ültetve. A csemeték és a virágok  Garamvölgyi Tünde felajánlása.

Köszönjük a segítségét az ötletért.


Lakossági Tájékoztató

A tájékoztató megtekinthető PDF formátumban

ITT

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről, igényléséről szóló 19/2017.(XI.10) önkormányzati rendeletét.

A rendelet 5.§-a alapján a jogosultsági feltételek:

(2) Az önkormányzat kérelemre, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat - a miniszter által megítélt támogatás erejéig - azoknak a Győrtelek községben bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt lakó családoknak, vagy egyedülállónak akinek a lakásában legalább egy helyiség fatüzelésre alkalmas berendezéssel fűthető, és kérelmet nyújtott be.

(3) Az a), aa), ab), ac), és b) pontokban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során, a pályázati kiírás alapján, az e jogosultakat követően a c)-g) pontokban meghatározott jogosultak élveznek előnyt, amennyiben az 5.§ (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak,

a) olyan személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására, vagy

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatás (lakhatási- különösen lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő-; vagy gyógyszer), vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család; vagy

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

d) olyan személy, akinek a családjában mozgáskorlátozott él és ezt hiteles dokumentummal igazolja, vagy

e) egyedül álló nyugdíjas, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, vagy

f) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személynek, vagy

g) közüzemi számlatartozása van, vagy emiatt a szolgáltatás kikapcsolásra került, melyet saját névre szóló közüzemi számlával igazol.

A kérelem benyújtása:

A szociális ellátás iránti kérelmet a Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatalban az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket, a kérelméhez csatolni, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kérelem benyújtásának határideje: 2017. november 27-a, hétfő munkaidő végéig 16.00 óráig. A határidő jogvesztő.


Tájékoztatom a Lakosságot továbbá, hogy az azonos lakóingatlanban élő személyek közül, a közös háztartásban élők közül, egy lakcímre vonatkozóan csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. A rendelet alapján: "Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül, a közös háztartásban élők közül, egy lakcímre vonatkozóan csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Amennyiben több kérelem érkezik egy lakóingatlanra vonatkozóan az elbírálás érkezési sorrend alapján történik." A szociális célú tűzifa támogatás mértéke maximum 1 m3 háztartásonként, kérelmekként, a megállapított mennyiség függ a kérelmek számától.


Győrtelek, 2017. november 10.

Halmi József

PolgármesterTájékoztatás


Értesítjük a lakosságot, 
hogy rongyszőnyeg rendelhető vagy vásárolható!

600 Forint / Méter

Érdeklődni, rendelést leadni
Győrtelek Község Önkormányzati hivatalban lehet!

Győrtelek Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

értesíti a lakosságát, hogy a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

54. §-a szerint, testületi üléssel egybekötött

KÖZMEGHALLGATÁST TART

2017. november 28-án 17.00 órától

HELYSZÍNE: MŰVELŐDÉSI HÁZ

1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről, további tervekről, folyamatban lévő beruházásokról

         Előterjesztő: Halmi József polgármester

Tisztelettel hívjuk és várjuk a közügyek iránt érdeklődő polgárokat.

Tisztelettel: Halmi József

Polgármester


Tájékoztatás

Értesítjük a lakosságot, 
hogy a következő szelektív szemétszállítás időpontja:
2017. november 13.
Fájdalommal tudatjuk, hogy

Kiss Béla
 
volt Győrtelek, Arany János úti

lakos

életének 70. esztendejében 2017.év 11. hó 05. napján elhunyt.

Temetése 2017. év 11. hó 10. napján PÉNTEKEN 14 órakor
lesz, a győrteleki temetőből,
a Református Egyház szertatása szerint.
Győrtelek Község Önkormányzata a Kopjafánál és a Háborús emlékműnél Halottak napi megemlékezést és koszorúzást tartott.

Képek a megemlékezésről:

TRONIX webdesign studio